MOME - Arktinen monimedian testausympäristö -selvityshanke

Monimediaseminaari 6.11. 2013

Aineen taidemuseo, Torikatu 2, 95400 Tornio

Ohjelma

Monimedia

Monimedia

Internetin ja sosiaalisen median monipuolinen käyttö yleistyy. Uusien toimintatapojen omaksuminen on joskus haasteellista. Monet kuitenkin käyttävät uusia palveluita hyvin tottuneesti ja ennen kaikkea he tuottavat myös uusia sisältöjä.

Muutokset ovat suuria. Tyypillistä tälle ajalle on vuorovaikutteisuuden lisääntyminen, sosiaalisen median merkityksen kasvu, medioituminen, tabloidisaatio, yksityisen ja julkisen rajan muutokset sekä mediamaiseman muutos.

Mediat ovat kytkeytyneet toisiinsa monin tavoin, ja monimedian erilaisia ilmentymiä ovat mm. transmedia ja crossmedia. Digitaalinen kehitys on lisännyt kytkentöjen mahdollisuuksia ja tulevaisuuden haastena on, kuinka toimitaan älykkäästi transmedioituneessa todellisuudessa. Uudet teknologiat ovat muuttaneet median käyttötapoja, ja perinteinen media on menettänyt valtaansa verkkokuluttajille.

Monimediatestaus

Monimediatestaus

Mome-esiselvityshanke toteutetaan 1.3.2013 - 28.2.2014 välisenä aikana. Hankkeessa tuotetaan esiselvitys lappilaisen monimedia-alan tutkimus- ja kehittämistarpeista.

Tutustumme yrityskyselyn kautta lappilaisen media-alan toimintatapoihin muuttuvassa mediamaailmassa ja teemme tarve- ja kokemustiedon kartoituksen. Yrityskyselyn tulokset julkistetaan marraskuussa 2013 pidettävässä seminaarissa. Seminaarin jälkeen yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankkeen sparraus- ja pilottityöskentelyyn.

Lopuksi hankkeessa tuotetaan esiselvitys, jonka pohjalta käynnistetään toimenpiteet monimediaiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Tavoitteena on myös aktivoida media-alan toimijoiden verkostoitumista.

Yhteystiedot

Monimediayrityksiä

Lappilaisia monimediayrityksiä

Treefrom Ltd

Treeform Oy on Rovaniemeläinen muotoilu- ja tuotekehitysyritys, jossa yhdistyvät tuotesuunnittelun taidot vankkaan puuosaamiseen. Toimintamme ammentaa Pohjoisen luonnosta ja sen tarjoamista materiaaleista.

Palveluihimme kuuluuvat mm. suunnittelu- ja toteutuspalvelut, joita tukee laaja yhteistyöverkostomme. Treeform visioi ja kehittää ekologisia, elegantteja uudensukupolven tuotteita ja palveluita.

Tämän hetkinen painopiste on omien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä niiden tuotteistamisessa.

Palvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaista muotoilu- ja toteuttamispalvelua, konsepti-suunnittelusta tuotteistamiseen. Vahvuutemme on kyky kehittää asiakkaan tarpeiden pohjalta tuotekonsepteja ja räätälöityjä, kustannustehokkaita toteutusratkaisuja.

TREEFORM Oy:n filosofia visualiseen viestintään/tuotantoon

simplicity and clarity over complexity
Yksinkertaisuus ja selkeys auttaa viestinnällisesti ydinasian esille tuomisessa.
light rather than heavy
Visualisesti kevyt ilme antaa tilaa mielikuvitukselle ja rauhoittaa.
nature as a source of inspiration
Läheinen luonto inspiroi meitä ja haluamme sen myös inspiroivan asiakkaitamme. Yritämme parhaamme mukaan tuoda tätä aspektia esille lukuisissa tapaamisissamme sekä työprojekteissamme.
less is more
Vähemmän on enemmän pätee yhä. Nykypäivän hektisyyden ja yltäkylläisyyden vastakohtana vähemmän on todellakin enemmän. Paluu juurille ja entisiin aikoihin, jolloin omistettiin vähemmän, mutta laadukkaasti tehtyjä tarpeellisia tuotteita ja hyödykkeitä.
Lapland as geographical context
Lappi, luonto, puhtaus ja avaruus asettaa taustan koko toiminallemme.

TREEFORM Oy:n käyttämät visualisen viestinnän työkalut

Olemme jo yrityksen perustamisvaiheista lähtien tehneet kriittisiä valintoja käyttämiemme työkalujen suhteen, niin työpaja, kuin tietojenkäsittelyn ja viestinnän osalta.

Tähän asti olemme hoitaneet yrityksemme visualisen viestinnän ja markkinoinnin itsenäisesti. Muutosta tähän on tulossa lähitulevaisuudessa, jolloin yhteistyökumppaniksi näillä näkymin muodostuu Mainostoimisto Puisto Oy Rovaniemeltä.

Visualisen viestinnän osalta olemme valinneet seuraavia työkaluja:

Tekninen Suunnittelu- ja muotoilu
Triple Squid Software Design - Moments Of Inspiration 2.0 (ja betatestaus 3.0) - NURBS pintamallinnusohjelmisto
GeomagicDesign Expert (ex Alibre) - Parametrinen mallinnus

3D mallinnus/grafiikka
Keyshot 2.0 (for Alibre) Renderöinti ohjelmisto

Graafinen suunnitelu ja taitto
Inkscape 0.48.4
Paint.NET 3.5.10
Gimp 2.8
Apache OpenOffice 3.4 (toimisto-ohjelmisto, Esittely
PDFCreator 1.7 (PDF dokumenttien yhdistäminen & luominen)
Greenshot (Ruudun kaappaus)

Nettisivusto & web-suunnitelu
Wordpress 3.5.1
GraphPaper press (Wordpress teemat ja pohjat)
Bitnami (Wordpress ohjelmistodatan hallinta)
Notepad++ (html editori)

Muut, visualisen viestinnän ja sisällöntuoton ohjelmistot
Mindomo Premium v.6.84 (Mindmap ohjelmisto,konseptien jäsentelyyn)
GoogleDrive & Calendar (Tiimityöskentely muiden kumppaneiden kanssa, Dokumenttien yhteistyöstö, projektien hallinta)
Google Picasa 3 (Kuvien jälkikäsittely & kollaasit)
Teambox (CRM, poistettu käytöstä, uutta etsitään tilalle)
Netvisor (sähköinen taloushallinto, Graafit ja sisäinen seuranta, tarjoukset, laskutus jne.)
Sosiaalinen media: Facebook & LinkedIn (yhteisöllisyys & näkyvyys)
"Puskaradio" & Käyntikortit (esillä olo ja näkyvyys)

Osa ohjelmistosta on maksettua lisenssi ohjelmistoa ja suurinosa ns. opensource ohjelmistoa, joka on ilmaista. Näin valitsemalla olemme mielestämme saavuttaneet suhteeellisen hyvän ja kokonaisvaltaisen työkalupaketin, joka on hinta-laatu -suhteeltaan meidän tarpeisiin erinomainen ja kilpailukykyinen.

Yhteistyö mediaa tuottavan yrityksen/yrityksien kanssa

Sun effects Oy on ääni- ja valosuunnitteluun erikoistunut yritys Helsingissä. Oman alansa huippuna (Suomessa) yrityksen vaatimus- ja laatutaso ovat heille erittäin tärkeitä brändin kulmakiviä. Olemme tehneet yhteistyötä useammassakin projektissa kyseisen yrityksen kanssa:

Kuu studion Tarkkaamo, LunarModule - Sun Effcts HQ, Helsinki
Sun Effectsin messuosasto, AV-Messut (Messukeskus, Helsinki 2011)
Rubix Xpress - ääni- ja valoteos, Lux Helsinki 2011/2012
Slush2012 - start up yritysten konferenssi, Kaapelitehtaalla syksy 2012
Cases tudy - Sun Effects Oy, Rubix Xpress - LUX Helsinki 2011/2012

Matti Jykylän AV-teos toteutettiin WDC 2012 avajaisjuhliin osana LUX Helsinki valofestivaalia tammikuussa 2012, senaatin torilla Helsingissä. Treeformin vastuualueseen kuului valoyksiköiden tekninen suunnittelu, toteutus, testaus ja asennus teoksen runkoon. Tässä työssä tuli esille yrityksemme taito yhdistää visuaaliset, teknisen suunnittelun, sekä toteuttamisen taidot, tiukalla aikataululla (3 viikkoa alotuksesta valmistumiseen).

Lähitulevaisuuden näkymiä:

Yrityksellämme on aikomus kehittää syventävää yhteistyötä seuraavien media-alan yritysten kanssa:

Mainostoimisto Puisto Oy - Oman yrityksen visuaalinen ilme & markkinointi
Flatlight Films Oy - Ilahu puuterisurffilaudat, lyhyt elokuvat ja teaserit
Sun Effects Oy - jatkaa syventävää yhteistyötä, valo- ja äänituotteiden integrointi omiin tuotteisiimme, yhteinen tuotekehitys (AV laitteet)
JanneAir (säveltäjä, musiikkialan ammattilainen) - musiikki lyhytelokuviin ja muihin asiakastöihin, jotka vaativat kokonaisvaltaista
Hayden Lloyd Photography (ammattivalokuvaaja) - Kuvamateriaali omaan markkinointiin ja nettisivuille.

http://treeform.fi

Tanssiteatteri Rimpparemmi

Tanssiteatteriteoksissa visuaalisen viestinnän tulee olla laadukasta ja korkeatasoista kaikilta osiltaan mainosmateriaaleista (kuvat, julisteet, flyerit) lavalla näkyviin elementteihin kuten lavastukseen ja puvustukseen. Kaikissa visuaalisissa materiaaleissa pyritään synergiseen yhteisvaikutukseen, jolloin kaikki visuaaliset merkit tukevat toisiaan ja viestittävät yleisölle samoja asioita ja tunnelmia. Esimerkiksi humoristisella julisteella ei haluta mainostaa dramaattista esitystä, koska tällöin olisi ladattu katsojan väärään tunnelmaan.

Tanssiteatteri Rimpparemmi käyttää perusviestinnässään omia nettisivujaan, sosiaalista mediaa (Facebook), esitysten videotallenteita ja esitysten teasereita (Vimeo) sekä yleisötyötä esimerkiksi työpajojen kautta. Esityskohtaisesti käytetään lisäksi printtimediaa (lehtijutut, lehtimainokset, julisteet, flyerit, esitteet), radiomainontaa, sanomalehtien tekemiä taitelijahaastatteluita ja suoraa kontaktia yleisöön esimerkiksi pop-up esitysten muodossa.

Rimpparemmin omaan henkilökuntaan ei lukeudu yhtään mediaa tuottavaa suunnittelijaa, joten produktioissa käytetään yhteistyötahoja. Jokaisessa esityksessä käytetään vähintäänkin graafista suunnittelijaa ja valosuunnittelijaa, mutta lisäksi produktiokohtaisesti yhteistyötahoina voi olla esimerkiksi äänisuunnittelija, lavastaja ja teaservideon suunnittelija ja toteuttaja.

Keissiesimerkki:

Häkkipolkka
Ensi-ilta 22.7.2010
Koreografia Matti Paloniemi

Häkkipolkka on kuvaus kaiken tuhonneen ekokatastrofin jälkeisestä elämästä. Jäljelle on jäänyt kuusi ihmistä, jotka elävät eristyksissä muusta maailmasta. Purkaakseen ahdistustaan ja tehdäkseen elämästään mielekkäämpää he alkavat tanssia ja laulaa.

Häkkipolkassa pyrittiin kokonaisvisuaalisuuden kautta lavastaja-, valo- ja videotaitelija Janne Teivaisen kanssa luomaan tila, joka kuvastaa ihmisen pakokauhun hetkeä luonnon katastrofin äärellä. Tärkeässä roolissa oli tanssijoiden kehoja kuvannut abstrakti videoprojisointi, joka heijastettiin lavan etuosan peittäneeseen läpikuultavaan tylliin. Kangas oli yleisön ja tanssijoiden välissä koko ensimmäisen kohtauksen ajan, tanssijoiden samanaikaisesti tanssiessa lavalla tyllin takana. Näin luotiin monikerroksinen katsomiskokemus yleisölle. Tyllin pudotessa lavalta paljastuu lavastuselementtinä muovista ja teräksestä rakennettu valtava ikiaikainen puunrunko. Karun puun valoheijastava pinta oli suunniteltu toimimaan osana esityksen valosuunnitelmaa. Myös lavan lattiiaan luotiin pleksimuovista joki, joka kimmelsi veden tavoin valon osuessa siihen. Esityksen valosuunnittelu on hyvin dramaattinen ja näyttävä. Valaistuksessa käytetään suuria teatterivalaisimia ja suuri osa valoista on suunnattu sivuilta synnyttäen jyrkkiä kontrasteja valon ja varjojen välille lavalla. Häkkipolkan visuaalisuus pyrkii viestimään tukahtunutta maailmanlopun tunnelmaa. Esityksen lopussa toiveikkuttaa paremasta osoittaa katosta satava puhdistava, uudista vesisade.

Häkkipolkan videotallenne: https://vimeo.com/50282242
Salasana: hakki11

http://www.rimpparemmi.fi

Monimediallisuus Guimikon toiminnassa

Tarjoan yritykseni kautta pääasiassa internet-näkyvyyteen liittyviä palveluita, eniten kotisivujen rakentamista ja suunnittelua. Haluan mielelläni olla myös se kaveri, joka tulkkaa sujuvasti graafikkoa ja insinööriä asiakkaankin ymmärtämällä kielellä - ja tietenkin myös graafikon ja insinöörin välillä. Tarvittaessa pyrin myös kertomaan graafikolle ja insinöörillekin, miten oman kokemukseni mukaan ja mielestäni asiat toimivat webissä ja miten se aivan tavallinen käyttäjä ilman soveltuvaa loppututkintoa odottaa asioiden toimivan.

Markkinoin jonkin verran yritystäni sosiaalisessa mediassa eri kanavilla, vaikka se onkin ehkä vähän enemmän henkilöbrändäystä, kuin suoraa yrityksen markkinoimista. Luovan alan yksinyrittäjälle tällainen toiminta toisaalta tuntuu olevan luonnollistakin, koska yritystoiminta henkilöityy vahvasti yrittäjään itseensä ja hänen persoonaansa. Suurin osa duunistani on muutenkin kaikkea muuta, kuin varsinaisesti mediaseksikästä, eli autistisenoloista ruudun edessä istumista, koodin miettimistä, vektorikäyrän vetämistä ja kuvien käsittelyä.

Digitaaliajan käsityöläisyydessä yleensä näyttävintä on vasta se varsinainen lopputulos, eikä itse työ, joten mihinkään kultakatriina-tyyppiseen kädentaitojen ylistykseen en sitä ihan saisi soveltumaan. Jos olisin valokuvaaja, niin silloin varmaankin, mutta bittien puskeminen ja pikselin viilaaminen - kirjaimellisesti - varmaankin näyttäytyisi lähinnä parodiana. Tästäkin syystä olen kokenut mielekkäämpänä tuoda esiin mm. harrastuksiani Instagramissa ja toisaalta portfoliossani valmiita töitä esitellen. Lappilaisuus ja siihen osaltaan kuuluva luontosuhde luo myös sopivaa kontrastia urbaanina kyberajan ammattina pidetyn webbisuunnittelun ja koodauksen rinnalle.

Koulutustaustani antaa myös edellytykset liikkuvan kuvan käyttöön, vaikka suoranaisesti en videota olekaan toistaiseksi hyödyntänyt. Lähinnä näkisin sen omassa toiminnassani soveltuvan esimerkiksi ohjeistusvideoiden tekoon, kun ohjeistan asiakkaitani sivustojen ylläpitoon. Samoin voisin käyttää niitä materiaalina, kun pidän koulutustilaisuuksia. Tähän asti asiakkailleni jakamani ohjeistusmateriaali on ollut staattista, vaikkakin havainnollistavaa, osin tuotannollisistakin syistä. Ruutukaappaukset ja soveltuvien tekstien muokkaus on usein nopeampaa, kuin videoiden tekeminen samasta aiheesta. Toisaalta myös käyttämäni julkaisujärjestelmät ja muut ohjelmat ovat koko ajan pienoisessa muutoksessa, eli videoiden tekeminen niistä vaatii myös jatkuvaa päivittämistä. Niihin siirtyminen on kuitenkin erittäin todennäköistä lähitulevaisuudessa.

- Mikko Vähätalo, Guimikko

http://www.guimikko.com

Koivu Interactive

Pääosa palveluistani on sosiaalisen mediaan liittyvää koulutusta, konsultointia ja markkinointia. Teen lisäksi yksinkertaiset graafiset tuotannot itse, mutta jos asiakastyössä tarvitaan vaativampaa suunnittelua, tuotan sen kumppaniyrityksillä.

Oman yritykseni viestintä hoituu pääosin Facebook-sivun, Wordpress-blogialustan ja Twitterin kautta. Viestintä on sovitettu alustoille ominaiseen tyyliin ja tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja verkoston kanssa. Oma SoMe-viestintä on pääosin tekstiin, linkkeihin ja valokuviin pohjautuvaa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän, valokuvat ja kirjoittamisen hoidan itse.

Teen yhteistyötä, esim. graafisten suunnittelijoiden sekä 3D-suunnittelijoiden kanssa, ostan myös jonkin verran ohjelmistopalveluita, enimmäkseen verkon yli vuokrattavaa ohjelmistoa.

Olen tehnyt esimerkiksi KemiPaths projektin yhteistyössä Urbanid -Urban ideas yrityksen kanssa. KemiPaths on sosiaalista mediaa, sijaintipalveluita ja 3D suunnittelua (Google earth) yhdistävä projekti. http://kemipaths.com

http://koivuinteractive.com